Značka kvality v sociálních službách

Hodnocení 0%
Cena kurzu bez DPH: 5 000 Kč
Stav: Není zakoupen

Obsah kurzu

Projekt Značka kvality v sociálních službách vytváří systém, který je zaměřen na zvyšování úrovně kvality pobytových zařízení sociální péče, resp. domovů pro seniory, a zvýšení úrovně propagace pobytových zařízení na veřejnosti. Specifické zaměření systému zvýší motivaci poskytovatelů ke zvyšování kvality služeb a zlepší orientaci uživatele, resp. zájemce o službu, při výběru zařízení. Stěžejním předpokladem systému hodnocení je kvalita z pohledu uživatele služby. Cílem systému Značka kvality v sociálních službách není nahrazovat nebo suplovat standardy kvality, od kterých se odlišuje principem dobrovolnosti a transparentnosti, definováním kvality z pohledu uživatelů služby a dobrovolnou motivací managementu sociálních služeb k získávání vyššího ohodnocení a tím k faktickému zvýšení kvality. Videokurzem bude provázet odborný lektor Institutu vzdělávání APSS ČR, Ing. Karel Vostrý.