Adaptační proces nováčků aneb vítejte na palubě!

Středa 25.05.2022
ON-LINE školení On-line, On-line, 60200
260/500

Školení je určeno pro

Pro všechny, kdo řeší výběrová řízení a adaptaci nových zaměstnanců. Konkrétně pro ředitele, majitele, manažery, vedoucí úseků a personalisty.

Obsah školení

  • Co pojem onboarding znamená a jaké oblasti zahrnuje?
  • Jak dlouhý proces adaptace pro nováčka připravit?
  • Koho z organizace bychom měli do adaptace nových kolegů zapojit?
  • Jaké onboardingové aktivity v jednotlivých obdobích zvolit, aby byla adaptace rychlá a účinná?
  • Kromě odpovědí na tyto otázky se budeme věnovat Vašim dotazům a postřehům.

Délka konání

9:00-11:00 (2 hod.)

Lektor

Renáta Balíková, HR manažerka společnosti IRESOFT

Cena: 0 Kč bez DPH za 1 osobu