Elektronicky vedená dokumentace

Není vypsán žádný termín

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín školení.

Školení je určeno pro

Osoby, které zodpovídají za správné vedení ošetřovatelské dokumentace, tedy převážně vrchní sestry a staniční sestry; dále také ředitelé a ekonomové, kteří chtějí ušetřit za pravidelné výdaje a zefektivnit administrativu.

Obsah školení

  • Shrneme legislativní požadavky na vedení ošetřovatelské dokumentace
  • Objasníme princip elektronického podepisování záznamů v CYGNUSu
  • Vysvětlíme proč elektronicky podepisovat, jaké druhy podpisů existují a jaké výhody elektronicky vedená dokumentace přináší
  • Ukážeme Vám, jak to funguje prakticky - kontrola záznamů, jejich podepsání, případné opravy i mazání
  • Předvedeme Vám nahlížení do elektronicky vedené dokumentace
  • Projdeme postup vyřízení elektronického podpisu
  • Shrneme možnosti uložení a zabezpečení elektronického podpisu pro jeho efektivní používání
  • Předáme Vám praktické tipy a zkušenosti související s elektronickým podepisováním
  • Budeme se věnovat rovněž Vašim dotazů a postřehům

Délka konání

9:00 - 11:00 (2 hod.)

Lektor

Mgr. Čeněk Tvrdoň (odborný konzultant společnosti IRESOFT)

Cena: 0 Kč bez DPH za 1 osobu